• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Linky - zaujímavé informácie

E-mail Print PDF
Daňová kontrola - čo uznajú?

Výdavky, ktoré si môžeme dať do nákladov a daňová kontrola nám ich uzná, musia spĺňať v prvom rade podmienku, že z nich budeme mať zdaniteľný príjem - slúžia na podnikanie. Čiže dosahujeme nimi, zabezpečujeme a udržujeme príjem. Tieto výdaje musíme preukázať, že sme ich uhradili my a máme ich v účtovníctve alebo v evidencii.


Vedenie účtovníctva prechod z využívania paušálnych výdajov, alebo daňová evidencia?

Pri prechode z využívania paušálnych výdajov na vedenie účtovnictva treba okrem preňažného denníka viesť v prípade, že sa takéto operácie budú počas podnikania vyskytovať aj knihu došlých a vyšlých faktúr, evidenciu pohľadávok a záväzkov, skladovú evidenciu, evidenciu cennín, evidenciu hmotného a nehmotného majetku, valutovú pokladňu, hnihu sociálneho fondu a ostatné knihy "pomocnej evidencie", ak by sa niečo ďalšie vyskytlo. Ďalšou možnosťou je viesť daňovú evidenciu, čo je o niečo jednoduchšie, ale treba poznať daňové predpisy.
Čo zabezpečujeme my? Čo si môžete viesť vy?

Po vzájomnej dohode poskytneme rozsah služieb, ktoré klient vyžaduje. Schopnosť viesť si niektoré evidencie svojpomocne záleží od časovej kapacity a základných znalostiach každého klienta osobitne. Máme klientov, ktorým robíme iba kontrolu a konzultácie a všetko si vedú sami. Máme aj takých, ktorí či už z časových alebo aj iných dôvodov nechávajú všetky evidencie na nás. Ak si klient spracuje knihu prijatých faktúr, aby mal prehľad v čase pokiaľ sa dokaldy dostanú k nám, tak mi napriek tomu tieto faktúry nahrávame aj my do systému. Niekedy ide o duplicitnú prácu, no máme aspoň vzájomnú kontrolu.


HN Poradňa -
http://moje.hnonline.sk/poradca/29

TREND Poradňa -
http://www.etrend.sk/vyhladavanie.html?local_input=malach&etrend_submit=H%C4%BEada%C5%A5&section-1=on&from-month=11&from-year=2007&to-month=11&to-year=2010

 

Príklad založenia spoločnosti za 300 EUR a  Ready - made spoločnosti za 400 EUR. - http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=201369&SID=2&P=0

Príklad založenia spoločnosti za 500 EUR a  Ready - made spoločnosti za 550 EUR. - http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=174627&SID=2&P=0

 

- Elektronické podávanie dokumentov - zastupovanie pred Daňovým úradom, živnostenským úradom, Obchodným registrom, Sociálnou a zdravotnou poisťovňou

 

Novinky z ekonomiky:

Odvody vezmú akcionárom stovky eur -
http://hnonline.sk/?m=detail&article[id]=48518400

 

Mihál chce chudobným znížiť odvody. Možno až na nulu

 

Čo sa mení v daniach a odvodoch

Last Updated on Wednesday, 05 February 2014 11:31